Search page

Søket fant 2 resultater på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Språklab uten vegger

    SNAKKE: Dialogtrening, språklab uten vegger. Dette er såkalt «lukkede» hodesett som effektivt stenger ute lyd fra omgivelsene og tillater uforstyrrede samtaler. Dette er utprøvd lokalt på Åssiden. Man trenger et hodesett per elev. Hensikten er å styrke muntlig engelsk- eller norskkompetanse gjennom autentisk 1-1 dialog med via kommunikasjonsprogrammer som Skype.

    Målet er å innarbeide dette til en mer institusjonalisert/permanent praksis integrert i utvekslingsprogrammet. Bruke fagterminologi i norsk og engelsk. Alle skal få trening i muntlig praksis effektivt.

    19067302 - 19.02.2014 14:02

  2. Tverrfaglig arbeid med motorblokk

    Tverrfaglig samarbeid med engelsk, norsk, matematikk og naturfag med utgangspunkt i tekniske tjenester Vg1, TIP.

    Læringsmål fra alle nevnte fag. Muntlige og skriftlige øvelser og vurdering.

    Lærer Michelle Weme - 19.02.2014 14:20