Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Metal plate with threaded holes, rounded corners and perpendicular cut

    Hensikt: Forklare på engelsk hvordan man produserer en gitt oppgave på TIP-verkstedet.

    Dette er en oppgave elevene ganske tidlig utfører/lager i TIP-verkstedet. Derfor inneholder den kjente, men sentrale verktøy og arbeidsoppgaver. Oppgava på engelsk blir da å beskrive hva de har gjort og hvordan.

    jont - 21.05.2014 09:40