Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Create your own logo - Design, Arts and Craft

    Dette opplegget tar for seg hvordan man utarbeider en logo (idéutvikling, skisser etc.). Teoristoffet blir gjennomgått på engelsk (bla. farge- og formteori), og presentasjonen av oppgaven skal være på engelsk - både muntlig og/eller skriftlig. Hovedvekten legges på skriftlige og digitale ferdigheter. Opplegget inneholder arbeidsark med teori, elevoppgave og forslag til vurdering med vurderingskriterier. Flere nettressurser oppgis også for faglig påfyll og inspirasjon. Bilder inkludert i opplegget er enten kjøpt fra Dreamstime eller Creative Commons fra Wikipedia Commons.

    Svein Anders Kvellestad - 15.02.2013 14:00

  2. Research Project: Fibres & Textiles -- and Design for Valentine's Day Table Setting

    Aims:

    • Learn about various fibres, their properties and how they are used to make textiles
    • Learn to use written sources critically as a basis for an oral presentation
    • Learn about the tradition of Valentine's Day
    • Create a design for Valentine's Day Table Setting

    End product:

    • 5-15 minute oral presentation, supported by posters, drawings and sample materials
    • A design for Valentine's Day Table Setting

    Jan Espen Andresen - 23.01.2014 12:49