Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Social competance/social skills (ikke ferdig)

    Innhold:

    Cooperation with children in your future occupation; for instance kindergarden

     

    Læringsmål:

    Forstå barn

    Kommunisere med barn og deres foreldre på engelsk:

    Kunne disse begrepene

    Cooperation with children- samhandling mellom barn

    Responsibility=Ansvar

    Assertiveness=Selvhevdelse

    Self-control=Selvkontroll

    Emphaty=empati

    Beeing happy/joyful/playful= lek, glede, humør

     

    Grunnleggende ferdigheter:

    Lese

    IKT

    skjerven2@hotmail.com - 13.10.2015 14:47