Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Designing a comfortable chair - Design, Arts and Crafts

    Elevene trenes opp i leseferdigheter som innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i et tekstutdrag fra Designing a Comfortable Chair og lærer faglig vokabular knyttet til dette programområdet gjennom å løse skriftlige oppgaver. Elevene skal også tegne sin egen drømmestol, beskrive denne og tenke seg til hvordan de kan selge ideen sin til en fremtidig produsent.

    Med opplegget følger en tekst for lesing med vokabularliste, arbeidsark til elevene (tasks 1-4) og forslag til websider som kan brukes som en inspirasjon.

    Svein Anders Kvellestad - 25.01.2013 11:28