Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Guided tour of the workshops

    Guided tour of the workshops

    Mari Eig - 07.01.2014 10:37

  2. TIP logg, rapport og instruks med vurderingsskjema og skriverammer

    Dette undervisningsopplegget går over tolv uker, men kan gjøres på kortere tid dersom man ønsker det. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom norsk, engelsk og om mulig programfagene produksjon og dokumentasjon og kvalitet.

    Torleif Sleveland - 21.10.2014 14:45