Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. The Bricklayer

    Elevene skal finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i teksten. De skal forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samtidig som de skal reflektere.

    Elevene skal snakke sammenhengende om et tema i eget programfag samt trene sosiale ferdigheter (kommunikasjon - å snakke og å lytte).

    Julie Bjørnstad - 08.06.2016 16:49