Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. The respiratory system

    Elevene skal i dette undervisningsopplegget jobbe med respirasjonssystemet. I første oppgave skal elevene oversette organer fra et bilde til engelsk. De skal deretter skrive kort om funksjonen til organene, samt øve på uttale i par. Elevene vil i den første oppgaven få trening i funksjoner tilknyttet respirasjonssystemet, i tillegg til faguttrykk på engelsk knyttet til egen studieretning.

    Mariann Svendsen - 26.02.2014 14:53

  2. Health and nutrition

    Tverrfagleg opplegg HO og engelsk

    pernille.sordal@t-fk.no - 13.10.2015 16:17