Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Mac 'n Cheese

    Det overordnede temaet er mat fra ulike kulturer, da nærmere bestemt USA.
         Det kan være lurt å lese tekster/forelese/se filmsnutter som handler om ulike aspekter ved den amerikanske kulturen. (Et tips er å vise filmsnutter av Rachel Ray og/eller Martha Stewart. Ligger på YouTube.)

    Oppskrift og flere detaljer i vedlagt fil.

    Julie Bjørnstad - 06.06.2016 17:23