Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. The Digestive System

    Elevane jobbar tverrfagleg med fordøyingssystemet. Dei lærer vokabular knytt til tema samt bruk av ordbok. Vokabularet dei tileignar seg skal dei bl.a. nytte når dei skal skrive ein faktatekst om fordøyingssystemet. Dei øvar dei grunnleggjande dugleikane i lesing og skriving.

    kribef - 14.05.2013 11:10

  2. Human anatomy

    Opplegget er ei enkel vokabularøving innanfor anatomi. Elevane nyttar ei anatomidokke til å øve på kva ulike kroppsdelar og organ heiter på engelsk. Opplegget passar godt for elevar som har lærevanskar då dette er ei visuell og kinestetisk øving. 

    kribef - 21.01.2015 14:59