Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Eksamensforberedelse

    Dette er en oppgave som skal fungere som forberedelse for eksamen for elever i vg2 yrkesfag. Elevene skal i utgangspunktet gå igjennom oppgaven i grupper og lage en muntlig presentasjon for klassen. Hvis faglærer vil, så kan man også be om et skriftlig svar på oppgaven som kan brukes som vurderingsmateriale. 

    Oppgaven er laget med utgangspunkt at elever innenfor yrkesfag gjerne gjør det bra på eksamen hvis de kan finne den yrkesfagrettede oppgaven og anvende sin fagkunnskap på denne.

    Tid: 2-4 uker. 

    halsau@vgs.nfk.no - 14.04.2015 11:09