Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Work procedure

    Elevene skal lage prosedyrer for arbeidsoperasjoner på engelsk mens de er ute i praksis. Dette vil ende opp i både skriftlig og muntlig sluttprodukt som kan vurderes med karakter av både yrkesfaglærer og engelsklærer.

    Opplegget kan brukes på alle yrkesfaglige linjer.

    1306olto - 23.09.2013 15:24