Search page

Søket fant 1 resultat på 0.064 sekunder.

Søkeresultater

  1. The Digestive System

    Elevane jobbar tverrfagleg med fordøyingssystemet. Dei lærer vokabular knytt til tema samt bruk av ordbok. Vokabularet dei tileignar seg skal dei bl.a. nytte når dei skal skrive ein faktatekst om fordøyingssystemet. Dei øvar dei grunnleggjande dugleikane i lesing og skriving.

    kribef - 14.05.2013 11:10