Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Learn English Teens British Council

    British Council har lenge hatt ulike ressursar for elevar og lærarar innanfor britisk engelsk språk og kultur. Learn English Teens er særskilt tilpassa ungdommar, og har ulike aktivitetar og ressursar innanfor ulike tema og ferdigheiter. Fleire aktivitetar er interaktive og elevane får umiddelbar respons. 

    Hovudkategoriane er;

    kribef - 25.11.2015 14:25