Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Naturbruk Ponsse

    Mål: Elevene skal tilegne seg nok teknisk språk på engelsk til å kunne bruke programmet tilfredsstillende (funksjonalitet)

    Relevans: Tilegne seg erfaring ved bruk av simulator, god nok til praktisk bruk av maskinen senere i henhold til fagets krav. Gir trening før VG2.

    FYR undervisningsopplegg, utarbeidet av Harald Natvik, Kjell Arne Myrvold, Hilde L Lunde, Marie Storevik, Denise Pillay-Pettersen og Robert T Hvidsten. Oslo 17.nov

    harald.natvik@hfk.no - 17.11.2015 15:53