Search page

Søket fant 2 resultater på 0.07 sekunder.

Søkeresultater

  1. Stylistic periods

    Elevene skal overføre den kunnskap de har fra PF, om forskjellige stilepoker, til engelsk. Elevene jobber i etterkant av at stoffet er gjennomgått i PF som en slags repetisjon og overføring av kunnskap. Hver stilepoke summeres på eget skjema. Skjemaene kan benyttes hver måned dersom PF-lærer gjennomgår ny epoke hver måned. Elevene lærer hva de forskjellige stilepokene heter på engelsk og tilegner seg et ordforråd som gjør dem i stand til å finne frem til og forstå informasjon om stilepokene på engelsk.

    diagun@ostfoldfk.no - 21.04.2016 13:12

  2. Car parts and recycling

    Working with vocabulary and a pre-reading activity before we read a text about recycling car-parts. We end up with a creative poster, rap or video about the topic.

    diagun@ostfoldfk.no - 15.03.2016 13:17