Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Forestry - Timber Production

    Elevane jobbar med å lese og forstå fagtekst om tømmerproduksjon samt fagvokabular knytt til dette. Tema er skogsplanting og det arbeidet som krevst i førebuing og vedlikehald av plantefelt. I tillegg lærer elevane om ulike vanlege tresortar og deira karakteristikkar og bruksområde. Elevane får øving i dei grunnleggjande dugleikane i lesing og skriving.

    kribef - 13.05.2013 15:33