Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Lamb as a bearer of Norwegian traditional meals

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er norsk matkultur. Vi tar utgangspunkt i lam, og tradisjoner rundt dette. De jobber i grupper, og skal forberede ulike tradisjonsmåltider med lammekjøtt. I etterkant av måltidet skal elevene lage en brosjyre om norsk tradisjonsmat med utgangspunkt i lammekjøtt. Brosjyren skal inneholde informasjon om lammets rolle som kulturbærer. 

    Ketil Lyngvær - 01.12.2015 14:07