Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. A Trip to the US

    Opplegget kan brukes innenfor alle programområder og fokuserer på relevans. Gjennom å planlegge en tenkt reise til USA får elevene trening i innhenting og bearbeiding av relevant informasjon på nett. Elevene vil også få økt innsikt i amerikansk kultur og geografi. Elevene må også utarbeide et reisebudsjett. Dette er ferdigheter som elevene vil trenge i yrkeslivet og på fritiden.

    anch0604 - 11.09.2013 16:28

  2. Trinn Vg1: Engelsk og elektrofag - "Electric circuits"

    Arbeidsmetode: Elever jobber individuelt og i små grupper. ( 2-3 elever)

    anch0604 - 14.02.2014 15:17