Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesretting av engelsk på TIP: loggskriving

    Dette undervisningsopplegget bygger på loggskriving på norsk. Det er best å starte dette i norsktimene slik at elevene er kjent med sjangeren og kan fokusere på ordlæring. 

    Det er skriftlige ferdigheter som først og fremst er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan være muntlige.

    Torleif Sleveland - 09.02.2015 17:46