Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Måleusikkerhet

    Foto: Bodil Bergersen, CC-by-sa

    Tverrfaglig undervisningsopplegg i fagene matematikk, naturfag og tegning & bransjelære for å vise hvor viktig det er å velge rett måleredskap. Elevene utfører oppdraget i grupper på tre som lærer har satt opp på forhånd. Alle leverer eget ark med måleresultater og evaluering.

    Hensikten med oppgaven:

    bodil-ahrens.berge - 30.01.2013 15:19