Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Forsøk med solfangere

    Dette er et undervisningsopplegg som er rettet mot energi for fremtiden-delen i naturfaget der elevene får gjøre forsøk med solfangere.

    Opplegget skal gjøre forsøket mere interessant og fenge elevene ved å koble inn aktivitet på verkstedet i programfagstimene.

    Eirin Gjendemsjø - 14.10.2014 14:51