Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Fordøyelsessystemet

    Denne øvelsen passer godt for en gruppe på 3-6 elever. Her får elevene øvelse i å samarbeid om et felles produkt, fordøyelsessystemet, i forholdet 1:1. I tillegg skal de ulike fordøyelsesprosessene tas med. Et av målene ved øvelsen er å gjøre eleven(e) i stand til å vurdere størrelsesforhold i fordøyelsessystem hos mennesker. I tillegg er dette en øvelse som kan brukes til repetisjon av fordøyelsessystemet.

    Resultatet kan hentes frem senere i for bindelse med celleånding, regulering av blodsukker ol.

    fape2605 - 28.01.2014 19:34