Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sot og issmelting

    Sot og klimaendringer får stadig økende oppmerksomhet. Reduksjon i utslippene av sot kan være en måte å bremse den globale oppvarmingen på. Sot på snø og is gjør at snøen og isen smelter raskere. Sot eller “black carbon” som det kalles på fagspråket, er små partikler som oppstår ved ufullstendig forbrenning av fossilt brensel eller biomasse. Slike svarte sotpartikler absorberer sollyset.

    I denne øvelsen skal elevene sammenligne smelting av is med og uten sot og avgjøre om sot gir raskere smelting av is.

    fape2605 - 28.01.2014 18:55