Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Læreplanar elektro

    Dette heftet samlar kompetansemåla til elektrofag vg1 og elenergi vg2. Det kan lette arbeidet med FYR særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan sjølvsagt knytast til dette heftet.

    pernille.sordal@t-fk.no - 14.04.2016 13:57

  2. Varmekabel

    Her skal du beregne, tegne og finne en passende varmekabel for rommet. Ligger en film i vedlegget om hvordan legge varmekabel.

    odd.harry.pedersen@risor.vgs.no - 24.04.2015 11:27