Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Konsumprisindeks

    Elevene skal lage klassens egne (forenklede) konsumprisindeks. De velger ut noen vanlige forbruksvarer som de finner prisen på i dag, i 1998 (f eks ved å spørre foreldre og andre) før vi beregner snittet av anslagene og beregner konsumprisindeksen. Til slutt estimeres indeksen og prisene fram i tid, her i 2026. Opplegget er beskrevet i vedlegg.

    Jan Sandbakken - 07.11.2013 10:32