Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Oppdrag til økonomi

    Opplegg som tar for seg alle kompetansemålene innenfor økonomi.

    Dette er et opplegg man kan bruke i sin helhet eller man kan plukke ut deler etter ønske og behov. Elevene jobber selvstendig og leverer inn skriftlig produkt når alle oppdragene er fullført.

    Kompetansemål:

    2901sibi - 06.03.2013 15:58