Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Reklame. NSB Julereisen

    Eit norskfagleg opplegg der ein arbeider med verkemiddel i samansette tekstar, reklame og også kjem inn på litteratur og faglege omgrep. Passar godt å jobbe med dette før jul.

    Gruppearbeid med munnleg framføring

    brinor - 19.04.2013 13:46