Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Reklameprosjekt i norsk og helse- og oppvekstfag

    Dette er et reklameprosjekt som lett kan knyttes opp mot flere yrkesfag.

    I løpet av 4-6 undervisningstimer - pluss hjemmearbeid - skal elevene produsere og presentere analyse av en reklame som kan knyttes opp mot helsefagene, i tillegg til å produsere en egen reklameplakat der de reklamerer for et lignende produkt. Det vil legges stor vekt på evne til å kjennetegne og gjenskape forskjellige virkemidler.

    Vurdering: muntlig

    liv.r.stenberg@gmail.com - 03.12.2014 14:59