Search page

Søket fant 1 resultat på 0.048 sekunder.

Søkeresultater

  1. Profilering av eget produkt

    I dette undervisningsopplegget øver elevene både på det å skrive i form av tenkeskriving og det å presentere noe muntlig, og elevene jobber med digitale ferdigheter ved at de lager en reklamefilm.

    Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene på Design og håndverk jobber med profilering og produktdesign. I norskfaget skal elevene lage en reklame hvor de presenterer sitt produkt på en mest mulig overbevisende måte.

    Tomas Bjørnstad - 22.05.2013 12:55