Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Presentasjon av lokale og økologiske råvarer

    Utgangspunktet for undervisningsopplegget er et arbeidshefte som elevene skal lage i forbindelse med «mesterskap» i VG2 kokk- og servitørfag. Heftet presenteres for de andre i klassen i form av et foredrag. De årlige konkurransereglene i «fylkesmesterskap» og «Østlandsmesterkap» vil legge rammene for hvilke kriterier som stilles til dette arbeidsheftet, men kravene til et arbeidshefte kan se slik ut:

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.12.2012 11:57