Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Angle Grinder - Technical and Industrial Production

    Et tverrfaglig opplegg i muntlig engelsk, norsk og programfag på TIP.

    Elevene skriver manus til – og lager en instruksjonsvideo på engelsk der de skal foklare sikker bruk av vinkelsliper på verksted. Opplegget tar utgangspunkt i en video om bruk av vinkelsliper, og læringsaktivitetene forgår både i engelsk-, norsk-, og programfagtimene. Elevene lærer strategier for ordinnlæring og øver skriftlige, muntlige (kommunikasjon) og digitale ferdigheter. Et elevprodukt er inkludert i opplegget.

    Svein Anders Kvellestad - 16.04.2013 20:15