Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesretting av norsk på TIP: loggskriving

    Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret, hvor formål for skrivingen vektlegges (se fil og lenke under). Logger brukes ulikt i ulike bransjer: som nødvendig informasjon i skiftarbeid innen helsesektoren, og som grunnlag for arbeidsprosess og faktura i industri og håndverk.

    Undervisningsopplegget bør gå over 4-12 uker, ca 20-30 min ukentlig; resultatet blir bedre når man bruker mer tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori.

    Torleif Sleveland - 09.02.2015 11:25