Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Redesign av fordøyelsessystemet

    Elevene skal i grupper på 2-4 lage en tre-dimensjonal figur av fordøyelsessystemet ved bruk av søppel fra den lokale fyllinga. Her vektlegges kunstneriske virkemidler som form, farge og materiale.

    De skal også lage en skriftlig innlevering der de redegjør for hva som skjer med maten i de ulike delene av fordøyelsessystemet og hvilke funksjoner fordøyelseskjertlene har.

    Et tverrfaglig undervisningsopplegg der fagene naturfag, produksjon og kvalitet og dokumentasjon inngår.

    2810mjka - 24.10.2013 13:40