Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesretta prosjekt i engelsk: Restaurant Wars

    Det følgende er et engelskprosjekt som ble gjennomført på restaurant- og matfag ved Hammerfest videregående skole våren 2011. Prosjektet fungerte godt, og elevene opplevde mye læring og glede ved å jobbe med dette. Det opplevdes både som relevant for deres videre yrkeskarriere og som spennende, i og med at det har et stort konkurranseelement innebygd i seg.

    Kirsti Berg-Hansen - 23.09.2013 15:09