Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Biodrivstoff – noe for framtida? - Naturfag - NDLA

    Arbeidsoppdrag, Oppgave: Fornybare energikilder vil være en viktig del av framtidas energiforsyning. Hovedutfordringen er å bytte ut bruk av fossile energikilder med fornybar energi. I transportsektoren har fossile brensler vært så å si enerådende fram til nå. Det finnes imidlertid alternativer. Biodrivstoff er i dag tilgjengelig i form av biodiesel og biobensin.

    Berit Reitan - 05.12.2013 13:54