Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Opplæring i kjemikaliehåndteringssystem

    Formål: elevene skal gjøre seg kjent med kjemikaliene de bruker på verksted og bli bevisst på å bruke kjemikaliene på en trygg måte. De skal også presentere ett kjemikalie for hverandre ved hjelp av Power Point.

    Oppsummert vil elevene få kompetanse i: å finne miljøvennlige substitutt av kjemikalier, avfallshåndtering, trygg bruk av kjemikalier, hva skal gjøres dersom det oppstår skade på person eller miljø som følge av kjemikaliebruk. Elevene får også erfaring med å samarbeide og muntlig presentasjon for klassen.

    ingaar@vgs.nfk.no - 05.04.2016 08:37