Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Lage innhegning for husdyr

    Planlegge og bygge en innhegning for mindre husdyr, som kaniner, høns, lam o.l.

    Foto: Rolf Liebich. Lisens: CC-by-sa.

    Oppgaven er relativt åpen, men det er gitt betingelser/rammer for materialer og hvordan det kan løses. Det skal først lages et par skisser over alternative løsninger, hvor elevene får gjøre erfaringer med at arealet kan variere innenfor en gitt omkrets.

    Rolf Liebich - 13.05.2013 17:15