Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Elektro og norsk - artikkel om el.avfall

    På vg2 lærer elevane om farleg avfall og handsaming av dette både i programfaget og i samfunnsfag. I norsk skal elevane lære å skrive informative tekstar og skrive tekstar med fagterminologi frå programfaget.

    Elevane skal finne og bruke fleire kjelder til informasjon for å kunne svare godt på oppgåva. Det er ein føresetnad at programfaglærar har gått igjennom fagstoff i klassen først, og om ein får samfunnsfaglæraren med er det sjølvsagt eit pluss.

    brinor - 09.01.2015 12:51