Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Artikkeloppgåve om avfallshandtering

    Arbeid med sjangeren saktekstar skal munne ut i at eleven skriv ein artikkel med tema frå programområdet sitt.

    Gjennom samtale, lesing og arbeid i klassen får ein sjå på korleis saktekstar er bygd opp. Ein ser på ulike typar innleiing, argumentasjon og avslutning og elevane får prøve seg på dei ulike delane sjølve.

    brinor - 03.10.2013 13:39