Search page

Søket fant 4 resultater på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Dreiing av et kon - beregning av innstillingsvinkel

    TIP tillaging av et kon med tilhørende matematikk

    Utviklet ved Breivika vgs i Tromsø av Jan Einar Nilsen og Frank H Johannessen

    Dag Vassbotn - 22.03.2013 11:02

  2. Definisjon av sinus og cosinus

    Vedlagte geogebra-fil viser sammenhengen mellom grafene til sinus og cosinus, og definisjonen av disse; se bildet under. Elevene skal benytte geogebra, variere vinkelen v, studere sammenhengen og forsøke å forklare denne for hverandre.

    Jan Sandbakken - 07.11.2013 09:15

  3. Trigonometri med elektriske størrelser

    Oppgave der elevene skal jobbe med rettvinklet trekant, der det brukes elektriske størrelser og benevninger på trekanten.

     

    Kompetansemål matematikk:

    Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

    • gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar

     

    Opplæringsmål: Elevene skal kunne bruke pytagoras, cosinus og sinus for å finne lengder og vinkeler på rettvinklet trekanter.

    rune.lindland@gmail.com - 24.04.2015 11:46

  4. Trigonometri på elektrofag

    Enkelte skoler tilbyr ikke 1Y-T til sine elektrofagelever. For de elektrofagelevene som går på 1Y-P, kan disse heftene brukes. Det er totalt seks hefter med fasit bak.

    • Sinus
    • Cosinus og tangens
    • Invers til sinus, cosinus og tangens
    • Spenningstrekant
    • Impedans
    • Effektfaktor

     

    Heftene inneholder mange eksempler og er anbefalt å brukes i denne rekkefølgen, men kan selvfølgelig plukke slik som man vil. 

     

    Håkon Tveit - 05.01.2016 13:34