Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. HES in The Workshop

    -Kjenne til HMS/HES regler for aktuelle arbeidsplasser

    -Evne å gi ny, fremmespråklig medarbeider innføring i HMS/HES-reglement på engelsk.

    -Produsere en engelskspråklig plakat som beskriver arbeidsplassens/verkstedets HMS/HES-reglement

    Lisa Stornes - 17.11.2015 15:09