Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Hair Design: Exceed Your Hair Clients Needs and They Will Be Loyal for Life

    Dette opplegget bygger på samme lest som: "Consultation and After Care".

    Elevene skal jobbe med en relevant tekst som fokuserer på hva frisører kan gjøre for å holde på kundene sine og få et godt rykte som profesjonell frisør. Gjennom arbeidet med teksten og opplegget skal elevene tilegne seg forståelse av hva som ligger i god kundebehandling og også tilegne seg et vokabular som gjør at de kan yte god kundebehandling på engelsk.

    Jan Espen Andresen - 03.12.2013 15:16