Search page

Søket fant 1 resultat på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Digital historiefortelling fra praksisopplæring

    På yrkesfag blir praksisopplæring gjennomført som en del av faget yrkesfaglig fordypning. I dette faget vil du få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

    I denne oppgaven skal du lage en digital historiefortelling fra praksisopplæringen, ved å bruke Microsoft PhotoStory eller tilsvarende verktøy.

    Jan - 20.12.2016 18:38