Search page

Søket fant 2 resultater på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

  1. My Patient Needs Nursing

    Opphavsmann: Trine M Paulsen, Marit Sørhøy. CC-by-nc-sa

    jantet - 24.10.2013 11:57

  2. Lifestyle diseases

    Arbeidsoppgåve om livsstilsjukdommar, der elevane skal fortelje om ein livsstilsjukdom til pasient/brukar og pårørande. Presentasjonen elevane førebur er ein teoretisk del der dei presenterer sjukdommen, og informerer om den (sjå vedlegg), og ein praktisk del der dei viser ei arbeidsoppgåve ein helsefagarbeider vil utføre med pasient/brukar knytt til sjukdommen. Oppgåva er ei øving i å kunne presenterer medisinsk informasjon på ein måte som lekpersonar kan forstå, samt syne ei helsefagleg arbeidsoppgåve og forklare denne. Det er øving i munnleg kommunikasjon.

    kribef - 13.01.2016 12:59