Search page

Søket fant 2 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Talking About Disabilities - Engelsk - NDLA

    Why is it important to be aware of the words and phrases that we use when talking to disabled people? Do you know the correct terminology to use? Below you will find both recommended terms and terms to avoid.

    Trine Merethe Paulsen - 11.10.2014 11:34

  2. Vanskelige ord - Helse- og oppvekstfag - NDLA

    Yrkessituasjon, Oppgave: Tomas og Albulena diskuterer ord som beskriver funksjonsnedsettelser. Ord er ikke nøytrale. Hvilke ord vi velger å bruke, varierer med hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvem vi snakker med. Hvilke ord bruker du? - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FF, har laget en liste med ord de mener kan anbefales, og ord de mener vi ikke bør bruke. Her er listen: -

    Trine Merethe Paulsen - 11.10.2014 11:36