Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Vanskelige ord - Helse- og oppvekstfag - NDLA

    Yrkessituasjon, Oppgave: Tomas og Albulena diskuterer ord som beskriver funksjonsnedsettelser. Ord er ikke nøytrale. Hvilke ord vi velger å bruke, varierer med hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvem vi snakker med. Hvilke ord bruker du? - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FF, har laget en liste med ord de mener kan anbefales, og ord de mener vi ikke bør bruke. Her er listen: -

    Trine Merethe Paulsen - 11.10.2014 11:36