Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Nynorskstilens sjekkliste

    Dette er ei lita sjekkliste der elevane blir minna om enkle ting dei kan gjere for å betre språket i nynorskteksten sin. Lista bør delast ut saman med skriveoppgåva og levertast inn i etterkant.

    Roy-Olav T. Øien - 20.02.2014 13:18

  2. Norskstilens sjekkliste

    Dette er ei lita sjekkliste der elevane blir minna om enkle ting dei kan gjere for å betre språket i teksten sin. Lista bør delast ut saman med skriveoppgåva og levertast inn i etterkant.

    Roy-Olav T. Øien - 20.02.2014 12:57