Search page

Søket fant 13 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

 1. Næringsstoffer, puslespill

  I vedlegget ligger en oversikt over grupper, grunnstoff, funksjon osv. som passer for de ulike næringsstoffene.

  På forhånd klipper man ut tabellen, bortsett fra første kolonne og første rad.

  Det deles ut en mal med begreper, næringsstoffer, grupper, grunnstoff, funksjon, eksempel...i øverste rad - og proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer... i venstre kolonne (se malen).

  Elever skal jobbe i grupper på 2-4, de får utdelt små lapper med enkelte ord / begreper på (se malen).

  leskry - 01.11.2013 12:44

 2. Innføring til forskerspiren og rapportskriving

  Veldig enkelt og raskt forsøk, passer godt som introduksjon til forskerspiren og rapportskriving.

  leskry - 30.01.2014 21:41

 3. Virkningsgrad

  Hensikten med dette forsøket er å forklare på en enkel måte hva vi mener med virkningsgraden

  i en gitt energiovergang, og hvordan kan vi måle den, samt hvordan kan vi øke virkningsgraden.

  leskry - 31.01.2014 17:19

 4. Alger kan gi geniale solceller

  Tekst handler om fremtidige solceller.

  leskry - 17.04.2015 12:30

 5. Miljøgifter påvirker fremdeles hvor fort norske barn vokser

  Miljøgifter påvirker fremdeles hvor fort norske barn vokser

  leskry - 17.04.2015 12:49

 6. Se hvordan varmepumpa virker

  Veldig grei artikkel om varmepumpe, kan brukes som fordypning.

  leskry - 31.01.2014 14:42

 7. Forsøk med solceller og virkningsgrad

  Forsøk med solceller og virkningsgrad |

  leskry - 31.01.2014 15:03

 8. forskning.no > - Global oppvarming vil snart skyte fart

  forskning.no > - Global oppvarming vil snart skyte fart

  leskry - 31.01.2014 15:26

 9. Emballasje og avfall

  Ny innpakning skal gjøre at vi kaster mindre mat.

  leskry - 22.05.2015 14:34

 10. Brøk

  Brøk

  leskry - 22.05.2015 17:01

 11. Energiforbruket i din bolig

  Denne øvelsen har som mål å gjøre elever mer bevisste på energiforbruket hjemme. Oppgaven utføres i samråd med foreldre/ foresatte. Etter at undersøkelsen er utført, skal eleven komme med tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiforbruket hjemme.

  leskry - 17.03.2015 15:13

 12. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 13. Avfallshåndtering

  Avfallshåndtering (les fil)

  leskry - 10.12.2013 13:15