Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Solcelle

    I dette undervisningsopplegget finnes verktøy for å oppsummere tema solceller (boksskjema), utføre forsøk for å demonstrere oppbygning og bruk av solceller (solcelleblomst) og mulighet for å repetere pensum gjennom spill (a la Alias) og/eller lage plakat.

    Verktøyene i dette undervisningsopplegget kan brukes til alle tema i naturfag.

    Opplegget fokuserer mye på alle grunnleggende ferdigheter.

    livstr - 24.10.2013 12:54